Årsmöte 5 mars kl 19:30

10 Jan 2024, av Jonas Rothén

Årsmöte i klubbstugan kl 19:30 tisdagen den 5 mars, 2024

Motioner skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet för att hinna behandlas av styrelsen innan årsmötet. Styrelsen har möte tisdagen den 6 februari, kl 18:00 och ser gärna att eventuella motioner har kommit innan dess.

Föredragningslista publiceras senast 3 veckor före årsmötet och övriga handlingar senast en (1) vecka före årsmötet enligt stadgar.

Planen är att sända årsmötet även via Teams för de som inte kan vara på plats, länk mailas ut och publiceras på hemsidan tillsammans med övriga handlingar.

Stadgar finns under medlemssidorna på hemsidan.

Klubben bjuder på enklare fika, välkomna till klubbstugan.

STYRELSEN