Medlemsavgifter

Medlemsavgift för Tolereds AIK betalas till bankgiro 5064-2982, ange “Medlemsavgift” samt för vem eller vilka betalningen gäller.

Kostnad:

  • Familj: 1300:-
  • Senior (20 år och uppåt): 600:-
  • Ungdom, under 20 år: 400:-
  • Passiv 100:-

Passiv är den som vill stödja klubben ekonomiskt men inte aktivt deltager i klubbens verksamhet.